logo
wagi sklep internetowy
Slowa kluczowe
Kategoria

Legalizowana:Udźwig od:Udźwig do:Twój koszyk
zawiera produktów 0
 
Kontakt

Tanie wagi sklepowe WagiSklep.pl
Wagi Elektroniczne

  ul. Bukowiecka 92, lok. 48, Ip.
  03-893 Warszawa
 

tel. 22 - 21 66 177
kom. 791 987 266
fax: 22 - 39 82 934

Biuro czynne pn.-pt. 9:00-17:00

mail: sklep@wagisklep.pl

Wagi medyczne SECA rabat 15%


Tanie Sklepy Internetowe - gotowe sklepy internetowe i na abonament

WagiSklep.pl Rzetelny Sklep

WagiSklep.pl Rzetelny sprzedawca

 

Lampy O�wietlenie Topstylowe Kredyty
Oprawy
Wagi sklepowe
lampy o�wietlenie �yrandole plafony kinkiety

 

Wagi Warszawa
Artyku�y biurowe

Wagi Elektroniczne - Wagi Sklep internetowy WagiSklep.pl - sklep z tanimi wagami elektronicznymi - PRAKTYCZNY SŁOWNIK WAGOWY

Na tej stronie znajdą Państwo wyjaśnienie wszystkich najważniejszych pojęć związanych z wagami elektronicznymi i technologią ważenia.

WagiSklep.pl - największy sklep internetowy z wagami elektronicznymi w Polsce w najniższych cenach!

Liczenie sztuk - Wagi Elektroniczne
Liczenie sztuk - waga jest przystosowana do liczenia elementów, pakowania części, dozowania. Posiada zaawansowane...
Adiustacja, Kalibracja Wag Elektronicznych
Szereg czynności, w rezultacie których wskazania wagi są korygowane, odnoszone do wartości znanego wzorca masy. Waga moż...
Adjustacja Automatyczna, Kalibracja Automatyczna Wag Elektronicznych
Zbiór operacji przebiegających automatycznie (bez ingerencji operatora wagi) ustalających relacje między wartością wskaz...
Waga Brutto (G lub B) - Wagi Elektroniczne
Wartość masy ładunku umieszczonego na wadze, gdy urządzenie tarujące lub urządzenie zadające tarę nie są stosowane....
Dokładność odczytu, Działka odczytowa Wag Elektronicznych
Wyrażona w jednostkach masy, wartość różnicy między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniem podziałki przy...
Działka legalizacyjna [e] Wag Elektronicznych
Wartość, wyrażona w jednostkach masy, stosowana do klasyfikacji i legalizacji wag. Jest określona przez wyrażenie d < e ...
GLP (DLP - Dobra Praktyka Laboratoryjna) - Wagi Elektroniczne
Celem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest promowanie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu...
Legalizacja EC (WE) Wag Elektronicznych
Procedura, w ramach której Jednostka Notyfikowana sprawdza i potwierdza, że dane wagi są zgodne z typem opisanym w Cert...
Legalizacja jednoetapowa i dwuetapowa Wag Elektronicznych
Legalizacja jednoetapowa dokonywana jest w zakładzie producenta lub w dowolnym innym miejscu, jeżeli transport nie wymag...
Legalizacja pierwotna Wag Elektronicznych
Procedura wykonywana do 1 maja 2004, obecnie nie jest stosowana. Dokonywana przez urzędników Urzędu Miar na podstawie ba...
Legalizacja ponowna Wag Elektronicznych
Dotyczy wyłącznie wag wprowadzonych na rynek przed 1 maja 2004. Dokonywana przez urzędników Urzędu Miar (lub inne podmio...
Liniowość Wag Elektronicznych
Zdolność wagi do zachowania określonych tolerancji nie tylko w punktach kalibracji, ale w całym przedziale ważenia....
Miligram - Wagi Elektroniczne
Jedna z pochodnych jednostek układu SI: 1 mg = 0,001 g występuje praktycznie w każdej wadze laboratoryjnej o magnetoele...
Netto [n] - Wagi Elektroniczne
Wskazanie masy ładunku umieszczonego na wadze po zadziałaniu urządzenia tarującego....
Obciążenie maksymalne (Max) - Wagi Elektroniczne
Maksymalna zdolność ważenia bez uwzględnienia granicy dodającego zakresu tarowania....
Obciążenie minimalne (Min) - Wagi Elektroniczne
Wartość obciążenia poniżej której wyniki ważenia mogą być obarczone nadmiernym błędem....
Odważnik kalibracyjny - Wagi Elektroniczne
Przyrząd pomiarowy przeznaczony do adiustacji wagi, będący wzorcem miary, którego wartość masy stanowi odniesienie dla w...
Oznaczenie M - Wagi Elektroniczne
Oznaczenie znakiem metrologii - zielony kwadrat z literą M jest dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym, że wagi nieautom...
Oznaczenie CE - Wagi Elektroniczne
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. Umieszczenie oznacz...
Zakres ważenia - Wagi Elektroniczne
Przedział między obciążeniem minimalnym (Min) i obciążeniem maksymalnym (Max)....
Waga wielozakresowa - Wagi Elektroniczne
Waga z dwoma, lub więcej, zakresami ważenia, z różnymi obciążeniami maksymalnymi i różnymi wartościami działek dla tego ...
Waga wielodziałkowa - Wagi Elektroniczne
Waga z jednym zakresem ważenia podzielonym na podzakresy, w których wartości działek są różne, a podzakresy ważenia są w...
Oznaczenie Ex - Wagi Elektroniczne
Znak Ex jest oznaczeniem specjalnym dla produktów przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Znak ten jest s...
Powtarzalność - Wagi Elektroniczne
Jest pojęciem samodefiniującym się: ta sama masa położona wielokrotnie na szalce powinna za każdym razem wywołać ten sam...
Tara [T] - Wagi Elektroniczne
Wartość masy ładunku, wyznaczona przez urządzenia ważące tarę....
Waga nielegalizowana - Wagi Elektroniczne
Waga nielegalizowana może być wprowadzona na rynek, jeżeli spełniać wymagania zasadnicze dyrektyw Nowego Podejścia: EMC...
Waga Legalizowana - Wagi Elektroniczne
Waga, która przed wprowadzeniem na rynek została poddana procedurze oceny zgodności z dyrektywą NAWI i została oznaczona...
Ważenie Dynamiczne - Wagi Elektroniczne
programowalne, umożliwia uzyskanie stabilnego wskazania podczas ważenia ruchomych obiektów, podczas dosypywania, dorzuca...
Ważenie Kontrolne - Wagi Elektroniczne
Weryfikuje masę próbki zapisaną w pamięci z docelową masą obiektów używając tolerancji jaką ustalisz...
Sumowanie ważeń - Wagi Elektroniczne
Funkcja pamięci, pozwala na sumowanie dowolnej liczby pojedynczych ważeń...